2019/03/9

188bet亚洲体育

Contact us联系我们
首页 >> 联系我们 >> 韩国

  中通海运船务(韩国)公司

  •       ● 首尔(总部)

      地址:Room #1005-2, 10FL, JANGGYO BLDG, 1, JANGGYO-DONG, JUNG-GU, SEOUL, KOREA

      电话:0082-2-757-2111

      传真:0082-2-757-7508

  •      ●  釜山:

      地址:3RD FL, Gyeong Nam BLDG, 56-4,4-GA, CHUNGANG-DONG, CHUNG-GU,BUSAN, KOREA

      电话: 0082-51-441-9951

      传真: 0082-51-441-9740


友情链接: 上海港航纵横 青岛前湾码头 上海船讯网 188bet亚洲体育日本总代理 中国北太平洋海域天气预报( 台风、海浪)